Ψυχολογικές και Συναισθηματικές Διαταραχές

Posted on by

Ενώ είναι εύκολα αντιληπτή η σημασία της άσκησης για τη διατήρηση του σώματος σε καλή κατάσταση, δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα, πως η άσκηση είναι επίσης σημαντική και για το μυαλό μας. Ένας εγκέφαλος που διεγείρεται με αισθητηριακά μηνύματα μας ενεργοποιεί και μας χαλαρώνει.  Αυτή η διέγερση είναι δυνατό να υποβαθμισθεί, όταν ο εγκέφαλος ενεργοποιεί ένα μηχανισμό αναστολής ή προστασίας, ο οποίος είναι δυνατό να εμφανισθεί μετά από ένα μεμονωμένο τραυματικό γεγονός γνωστό ως συναισθηματικό σοκ.

Ψυχολογικές Διαταραχές

Ο εγκέφαλος έχει επίσης την τάση να αυτοπροστατεύεται σταδιακά όταν το εξωτερικό περιβάλλον γίνει αντιληπτό ως επιθετικό. Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κοινωνική πίεση, μια αναδιοργάνωση της καθημερινότητάς τους, μια αύξηση των ευθυνών τους, ή την απώλεια των αναφορών με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι. Το αυτί ως το κύριο κανάλι μετάδοσης των αισθητηριακών μηνυμάτων στο ανθρώπινο σώμα  παίζει ρόλο κλειδί σε όλες τις ανθρώπινες λειτουργίες.

Η Μέθοδος TOMATIS® δρα στο μεταιχμιακό σύστημα [limbic system]  στο μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο συνδέεται με το ακουστικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, αυτό το τμήμα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τους μηχανισμούς του συναισθήματος, της μνήμης και της μάθησης.

Επιπλέον, ένα όργανο στο μέσο αυτί, γνωστό ως κοχλίας, παίζει το ρόλο του φορτιστή του φλοιού. Δρώντας στο μεταιχμιακό σύστημα και στον προμετωπιαίο φλοιό η Μέθοδος TOMATIS® παρεμβαίνει στη ρύθμιση των συναισθηματικών διαταραχών που σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος. Επίσης, θα δράσει αποτελεσματικά στη ρύθμιση του στρες.

 Μέθοδος TOMATIS®: ΕφαρμογέςΣυναισθηματικές Διαταραχές