Ψυχοκινητικές Δυσκολίες

Posted on by

 

αντιμετώπιση ψυχοκινητικών ΔυσκολιώνΟι ψυχοκινητικές δυσκολίες αφορούν στην καθυστέρηση της απόκτησης ή της κατάκτησης δεξιοτήτων καθώς και στην έλλειψη συντονισμού για την εκτέλεση χειρονομιών, οι οποίες δεν μαθαίνονται πολιτισμικά ή μέσω μιας προκαθορισμένης εκπαίδευσης, αλλά αντιθέτως αποκτώνται “φυσικά” με το χρόνο π.χ. βάδιση, τρέξιμο, άλμα, χτύπημα του ρυθμού με το πόδι ή τα δάχτυλα].

Αυτές οι κινητικές δεξιότητες είναι διαφορετικού είδους  από τις χειρονομίες ή τις δεξιότητες  που σχετίζονται με την δυσπραξία, οι οποίες μαθαίνονται πολιτισμικά [π.χ., να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος  μαχαίρι και πιρούνι όταν γευματίζει, να δένει γραβάτα ή κορδόνια. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχοκινητικές δυσκολίες αδυνατούν π.χ. να συντονίσουν τα πόδια και τα χέρια τους όταν κολυμπούν, τρέχουν με έναν ακανόνιστο τρόπο και έχουν δυσκολίες να ισορροπήσουν στο ένα πόδι ή να κατέβουν σκάλες.  Οι διαταραχές που επηρεάζουν τον σωστό κινητικό συντονισμό σχετίζονται επίσης, -αν και σε διαφορετικούς βαθμούς, με την δυσλεξία.

Η Μέθοδος TOMATIS® επιδρά άμεσα στο αιθουσαίο σύστημα του έσω ωτός και επομένως στον μυϊκό τόνο και το ‘’κατακόρυφο’’, δηλ. η αίσθηση της κάθετης στάσης  του σώματος. Ρυθμίζει επίσης και τις δυσκολίες που τυχόν υπάρχουν στην εγκατάσταση της ισχυρής -δεσπόζουσας- πλευράς του σώματος. Επιπλέον, από κοινού με διάφορα άλλα μέρη του εγκεφάλου, το ‘’αιθουσαίο σύστημα‘’ διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στους μηχανισμούς που ελέγχουν τον συντονισμό και τον ρυθμό. Η Μέθοδος TOMATIS® παρεμβαίνει αποτελεσματικά όπου εμφανίζονται δυσκολίες ρυθμού και συντονισμού των κινήσεων

 

αντιμετώπιση ψυχοκινητικών δυσκολιών

Το "αυτί" δεν είναι απλώς ένα αισθητήριο όργανο που συλλαμβάνει ήχους. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κινητική λειτουργία των ατόμων, χάρη σε ένα εσωτερικό όργανο του, που ονομάζεται "αίθουσα". Ο ρόλος της αίθουσας του αυτιού είναι να ελέγχει την αίσθηση της ισορροπίας του σώματος.

Το "αιθουσαίο σύστημα" εμπλέκεται, -ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον εγκεφαλικό φλοιό-, στη κίνηση – πλοήγηση- του σώματος στον χώρο καθώς και στη διαμόρφωση του νοητικού σχήματος του σώματος, δηλαδή της νοητικής εικόνας του σώματος που αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα πεδία εφαρμογής της Μεθόδου TOMATIS® συμπεριλαμβάνουν ρυθμίσεις του "σωματικού σχήματος" και των δυσκολιών της κίνησης,  στον χώρο.

μέθοδος tomatisΜέθοδος TOMATIS®: Εφαρμογές