Σύνδρομο ADHD – Διαταραχές της Προσοχής

Posted on by

Προσοχή είναι η ικανότητα του νου να επιλέγει και να διατηρεί την αντίληψη ενός εξωτερικού γεγονότος ή μιας σκέψης. Αντιστοιχεί στη γενικότερη κατάσταση εγρήγορσης και επαγρύπνησης, η οποία επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να είναι ανοικτό και δεκτικό σε κάθε μορφής εισερχόμενη πληροφορία. Χαρακτηριστική ικανότητα της προσοχής είναι η δυνατότητα κατανομής της ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών ή εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν. Οι διαταραχές προσοχής επηρεάζουν παιδιά και ενήλικες. Το άτομο που παρουσιάζει διαταραχή προσοχής δεν μπορεί να συγκεντρωθεί επαρκώς και για μακρές χρονικές περιόδους. Αυτό συμβαίνει είτε η εργασία που πρέπει να εκτελεσθεί απαιτεί ελάχιστη νοητική προσπάθεια, είτε έχει επαναληπτικό ή οικείο χαρακτήρα, όπως π.χ. η αντιγραφή. 

Σύνδρομο ADHD

Από γνωστικής πλευράς, η έλλειψη αυτού του χαρακτηριστικού της προσοχής έχει σαν αποτέλεσμα, μεγάλη δαπάνη εγκεφαλικής ενέργειας. Έτσι, για παράδειγμα, και εξ αιτίας αυτού, ένας μαθητής – είτε φοιτά την Α! Δημοτικού, είτε την Α! Γυμνασίου-, έχει μεγάλη δυσκολία να παρακολουθήσει το μάθημα και αντιμετωπίζει εξαιρετική ταλαιπωρία κατά την διάρκεια της μελέτης του. Εκτός της γενικής δράσης επί της εγκεφαλικής διέγερσης – δηλ. της φόρτισης του εγκεφαλικού φλοιού-, η Μέθοδος TOMATIS® μπορεί να έχει πολύ θετική δράση στην επιλεκτική προσοχή. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της Μεθόδου Tomatis® βασίζεται στην ηλεκτρονική επιλογή –the electronic gating- του ηχητικού κύματοςΗ ηλεκτρονική επιλογή του ηχητικού κύματος προσφέρει μια αντιληπτή ηχητική διαφορά,  με στόχο να εκπλήσσει συνεχώς τον εγκέφαλο, ώστε αυτός να παραμένει άγρυπνος και προσεκτικός. Επί του προκειμένου, ο στόχος της Μεθόδου TOMATIS® είναι να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο να αναπτύξει αυτόματους μηχανισμούς ανίχνευσης των αλλαγών, οι οποίοι κατά συνέπεια θα ενισχύσουν την επιλεκτική προσοχή.

 

Tomatis® Hellas” και  “Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)”

Υποψιάζεστε ότι το παιδί σας εμφανίζει σημεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας”;
Συμπληρώστε και υποβάλετε την κλίμακα εκτίμησης VADPRS (Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale).
Θα σας αποστείλουμε την απάντηση, εντός 10 εργασίμων ημερών, εντελώς δωρεάν!!!

 

Διαταραχές της ΠροσοχήςΜέθοδος TOMATIS®: Εφαρμογές