Προσωπική Ανάπτυξη και Ευεξία

Posted on by

Αν και έχει αναγνωριστεί η σημασία της φυσικής κίνησης για τη συντήρηση του σώματος, δεν συνειδητοποιούμε πάντα ότι η κίνηση είναι εξίσου σημαντική και για την ευεξία του  εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος διεγείρεται όταν του στέλνονται αισθητηριακά μηνύματα και αυτός, σε απάντηση, μας αναζωογονεί και μας χαλαρώνει, σωματικά.

Επειδή το αυτί είναι το πιο σημαντικό κανάλι εισόδου των αισθητηριακών μηνυμάτων στο ανθρώπινο σώμα, μπορούμε εύκολα καταλαβαίνουμε γιατί ο ρόλος του είναι  τόσο σημαντικός. Αυτή η  διέγερση είναι δυνατό να είναι ελλιπής, εάν ο εγκέφαλος ενεργοποιήσει έναν προστατευτικό μηχανισμό, μετά από ένα ιδιαίτερο, -μεμονωμένο- τραυματικό γεγονός. Το τραυματικό αυτό γεγονός είναι γνωστό και ως “συναισθηματικός κλονισμός” ή “συναισθηματικό σοκ”. Επίσης, ο εγκέφαλος, αυτοπροστατεύεται σταδιακά, όταν εκλαμβάνει το εξωτερικό περιβάλλον, ως επιθετικό. Αυτό μπορεί να συμβεί με τους ανθρώπους των οποίων ο ρυθμός της ζωής έχει αναστατωθεί ξαφνικά και έχει αναδιοργανωθεί, που αντιμετωπίζουν μια ξαφνική αύξηση της ευθύνης, ή που έχασαν την επίγνωση της προσωπικής τους κατάστασης σχετικά με το περιβάλλον και βιώνουν κοινωνική πίεση.Προσωπική Ανάπτυξη και Ευεξία

Το ανθρώπινο αυτί διασφαλίζει μια λειτουργία, η οποία “φορτίζει τον εγκεφαλικό  φλοιό”. Το αυτί πρέπει να διεγείρεται, ώστε να αναζωογονεί τον εγκέφαλο και το σώμα. Ο ήχος είναι συνεπώς απαραίτητος για την προσωπικής μας ανάπτυξη. Όσο πιο πλούσιος είναι ο ήχος σε αρμονικές υψηλών συχνοτήτων, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι. Ήχοι πλούσιοι σε υψηλές αρμονικές διεγείρουν ένα τεράστιο νευρωνικό δίκτυο -γνωστό ως “δικτυωτός σχηματισμός- reticular formation” , ο οποίος ελέγχει το συνολικό επίπεδο της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Η αναζωογονητική δράση της μεθόδου TOMATIS® συμπληρώνεται από ένα χαλαρωτικό αποτέλεσμα σε φυσικό-σωματικό επίπεδο, το οποίο έχει θετικά αποτελέσματα στη ρύθμιση του άγχους και του στρες.

ΕυεξίαΜέθοδος TOMATIS®: Εφαρμογές