Διαταραχή Επικοινωνίας

Posted on by

Μια βαθιά ριζωμένη διαταραχή της ακρόασης είναι δυνατό να οδηγήσει στην απώλεια της επιθυμίας ακρόασης, ο οποία με τη σειρά της, θα μειώσει την επιθυμία επικοινωνίας. Το άτομο που πάσχει από αυτή τη διαταραχή δυσκολεύεται να  επικοινωνήσει αποτελεσματικά,  είτε από έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του είτε από απλή παραίτηση. 

Διαταραχή Επικοινωνίας

Η ικανότητα μιας καλά ρυθμισμένης ακρόασης δεν είναι απαραίτητα συνέπεια καλής ακοής. Η ακρόαση χαρακτηρίζεται από μια πραγματική επιθυμία επικοινωνίας και από την ποιότητα αντίληψης και ερμηνείας των λαμβανομένων ηχητικών μηνυμάτων. Συνεπώς, η καλά ρυθμισμένη ακρόαση δεν είναι συνάρτηση του πόσο καλά ακούμε ή της ευαισθησίας του αυτιού μας, αλλά περισσότερο του πόσο καλά επεξεργαζόμαστε ό,τι ακούμε, δηλαδή, είναι συνάρτηση της ποιότητας εκμετάλλευσης της ακοής μας. Μολονότι η φράση “διαταραχή επικοινωνίας” έχει έναν αναμφισβήτητα γενικό χαρακτήρα, και παρόλο ότι οι δυσκολίες επικοινωνίας είναι δυνατό να έχουν διαφορετικές και ποικίλες αιτίες, είναι γεγονός πως ένας σημαντικός αριθμός προβλημάτων επικοινωνίας προκύπτουν από γνωστές διαταραχές της λειτουργίας της ακρόασης.

Οι δυσκολίες επικοινωνίας είναι δυνατό να λάβουν πολλές μορφές, π.χ. να εμφανισθούν ως αδυναμία αντίληψης των ήχων του περιβάλλοντος. Σε μερικούς ανθρώπους με διαταραχή επικοινωνίας, το κορνάρισμα του αυτοκινήτου, το χτύπημα της πόρτας, η θορυβώδης ατμόσφαιρα του εστιατορίου, ακόμα και οι γνωστές φωνές των συνεργατών, των γονέων και των φίλων είναι δυνατό να ληφθούν ως επιθετικές. Άλλοι άνθρωποι που πάσχουν από διαφορετικές διαταραχές επικοινωνίας το βρίσκουν δύσκολο, ακόμα και ακατόρθωτο, να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους ως πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας, λόγω της έλλειψης ικανότητας χειρισμού των διαφόρων μελωδικών της συστατικών π.χ.,-τονισμός λέξεων, αλλαγή του τόνου, του ρυθμού ή της έντασης  της φωνής, κλπ.- και οι φωνές αυτών των ανθρώπων είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτές από ένα άλλο συνομιλητή ως επιθετικές, ψυχρές ή κενές από κάθε δύναμη έκφρασης. 

Η Μέθοδος TOMATIS® ασχολείται ειδικά με τη λήψη και την εκπομπή του ήχου και επομένως,  δρα αποτελεσματικά στην επικοινωνία. 

 

επιλύση προβλημάτων διαταραχής επικοινωνίαςΜέθοδος TOMATIS®: Εφαρμογές