Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού

Posted on by


αυτισμόςΟι Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού είναι σοβαρές διαταραχές της ανάπτυξης ενός ατόμου, οι οποίες εκδηλώνονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, και χαρακτηρίζονται από και διαφοροποιήσεις των ικανοτήτων, κυρίως της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας  και της μάθησης.

Νευρωνικά κυκλώματα συνδέουν το αυτί με τον εγκέφαλο και περιέχουν συγκεκριμένους νευρώνες, κινητικούς και αισθητηριακούς, που καλούνται “νευρώνες – καθρέπτες”. Οι “νευρώνες – καθρέπτες”  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της κοινωνικής γνώσης. Η κοινωνική γνώση είναι το σύνολο των διεργασιών που μας επιτρέπει να αποδίδουμε προθέσεις και ιδέες σε κάποιον, ακόμα και να καταλαβαίνουμε τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου άλλου ατόμου, δηλ. να αποκτούμε ‘’ενσυναίσθηση’’ [empathy]. Η Μέθοδος TOMATIS® έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της βοηθώντας τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Επιδρά στα νευρωνικά κυκλώματα και βελτιώνει τόσο την ποιότητα της επικοινωνίας όσο και  την ικανότητα δημιουργίας σχέσεων. 


 Μέθοδος TOMATIS®: Εφαρμογέςαντιμετώπιση του αυτισμού