Βελτίωση Φωνής και Μουσικότητας

Posted on by

Βελτίωση ΦωνήςΜία από τις περιοχές που ιστορικά έχει εφαρμοσθεί η μέθοδος TOMATIS® αφορά στη βελτίωση της μουσικότητας και της φωνής, κατά την ομιλία ή το τραγούδι.

Στην πραγματικότητα, χάρη στην άμεση δράση της στους εγκεφαλικούς μηχανισμούς, οι οποίοι συνδέουν την αντίληψη και τη δράση, η θεμελιώδης αρχή της μεθόδου TOMATIS® είναι ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση των μηχανισμών υποδοχής και ανάλυσης ενός ηχητικού μηνύματος θα έχει συνέπειες στην αναπαραγωγή αυτού του μηνύματος, είτε, αυτό ομιλείται, τραγουδιέται, ή αποδίδεται από ένα μουσικό όργανο.

 Επιπλέον, η καλής ποιότητας εκφώνηση δεν απαιτεί απλώς μια καλά ρυθμισμένη ακρόαση ενός εξωτερικού ηχητικού μηνύματος, αλλά επίσης και πάνω από όλα μια καλά ρυθμισμένη αυτοακρόαση, δηλαδή, μια τελειοποιημένη ικανότητα να χρησιμοποιεί κάποιος την φωνή του, ως πηγή ήχου που να αναλύεται και να ελέγχεται σωστά, σε ένταση και ποιότητα. Αυτή η αυτοακρόαση συμβαίνει μόνο όταν η αντιληπτή ηχητική δόνηση ρυθμίζεται σωστά από την “οστική αγωγιμότητα” η οποία ορίζεται ως, ο τρόπος μετάδοσης του ήχου διαμέσου όλων των οστών του σώματος και ιδιαίτερα των οστών του κρανίου.


Βελτίωση ΜουσικότηταςΜέθοδος TOMATIS®: Εφαρμογές