Μέθοδος Tomatis®: Εφαρμογές

Posted on by

Εφαρμογές tomatis

Μέθοδος Tomatis®: Εφαρμογές

Η ηχητική υποκίνηση της ΜεθόδουTomatis®:
Βοηθά τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και τους εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες, γλωσσικές διαταραχές, διαταραχές της προσοχής / υπερκινητικότητα, και δίνει ένα ουσιαστικό χέρι βοήθειας στα παιδιά με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού -Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Σύνδρομο Asperger-.

Παρέχει μεγάλη βοήθεια στην προετοιμασία και στην μελέτη των μαθητών ή φοιτητών στις εξετάσεις, -πανελλαδικές, πτυχιακές, κ.ά.
Υποστηρίζει τους μαθητές με ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάγνωση, στην γραφή, τους υπολογισμούς.
Ενισχύει τις εκτελεστικές λειτουργίες, τους πρακτικούς χειρισμούς, τη συγκέντρωση και την προσοχή.
Υποστηρίζει την Ενσωμάτωση της μητρικής και της ξένης γλώσσας.
Διευκολύνει τον Τοκετό

Η ‘’Ακουστική Εκπαίδευση’’ της Μεθόδου Tomatis®  προσφέρεται ιδιαίτερα για:

Μαθησιακές Δυσκολίες - Γλωσσικές Διαταραχές
 Διαταραχή Επικοινωνίας 
Ψυχολογικές και Συναισθηματικές Διαταραχές
Ψυχοκινητικές Δυσκολίες
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού - Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
Σύνδρομο ADHD - Διαταραχές της Προσοχής 
Προσωπική  Ανάπτυξη και  Ευεξία
Βελτίωση Φωνής και Μουσικότητας
Προετοιμασία Τοκετού
Ενσωμάτωση Ξένης Γλώσσας

Tomatis Development S.A. Official Video in Greek

Tomatis Development S.A. Official Video in English