Επίδραση Tomatis®: η ενεργητική ακρόαση

Posted on by

Η Μέθοδος Tomatis® είναι μια παιδαγωγική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την ακρόαση ενός ατόμου, η ακοή του οποίου λειτουργεί κανονικά.

 • Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε μια συσκευή που προκαλεί μουσικές αντιθέσεις, με την ξαφνική και απρόβλεπτη αλλαγή της χροιάς και της έντασης της μουσικής. H επίδραση αυτή εκπλήσσει τον εγκέφαλο και πυροδοτεί τους μηχανισμούς της προσοχής. Είναι ως “ο εγκέφαλος να θέτει εαυτόν σε θέση ακρόασης”.
 • Ο ήχος μεταφέρεται και μεταβιβάζεται με δύο τρόπους:
  με μέσο μεταφοράς τον αέρα, διαμέσου του ακουστικού καναλιού του κάθε αυτιού προς την τυμπανική μεμβράνη, –“αέρινη αγωγιμότητα”, και
  με μέσο μεταφοράς τα κρανιακά οστά, μέσω δόνησης από την κορυφή των ακουστικών, επ’ ευθείας στο έσω ους, –“οστέϊνη αγωγιμότητα”
 • Η “οστέϊνη αγωγιμότητα” διαβιβάζει τον ήχο κατευθείαν στο έσω ους και συγχρόνως προετοιμάζει την  λήψη του ήχου διαμέσου της τυμπανικής μεμβράνης, δηλ. να προσλάβει τον ήχο μέσω της ‘’αέρινης αγωγιμότητας’’.

 • Οι μύες του αυτιού υποβάλλονται σε μια γυμναστική άσκηση: -με την αλλαγή στο κανάλι 2, η οποία προκαλεί σύσπαση των μυών και -με την επαναφορά στο κανάλι 1, η οποία, αντίθετα, αφήνει τους ίδιους μύες να χαλαρώσουν.
 • Με αυτόν τον τρόπο, ο μυς του αναβολέα τεντώνει και χαλαρώνει. Η γυμναστική αυτή επίδραση στους ακουστικούς μύες, η οποία ονομάζεται “επίδραση Tomatis®”, βελτιώνει και ρυθμίζει το έσω ους και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εγρήγορση και στην προετοιμασία για συντονισμένη και εστιασμένη ακρόαση, δηλαδή, για την ενεργητική ακρόαση του ατόμου. Είναι ολόκληρο το ακουστικό σύστημα που υποκινείται από την ξαφνική αλλαγή της χροιάς και της έντασης του προσλαμβανόμενου ήχου.
 • Το αιθουσαίο σύστημα και ο κοχλίας του έσω ωτός διαδραματίζουν έναν θεμελιώδη ρόλο: Παρέχουν ενέργεια στον εγκέφαλο.
 • Στον κοχλία, οι ήχοι υψηλής συχνότητας υποκινούν τον εγκέφαλο πολύ περισσότερο από αυτούς της χαμηλής. Το κανάλι 2 ενεργοποιεί έντονα το χαμηλότερο μέρος “κοχλιακού αγωγού” και βοηθά στην υποδοχή και στη μετάδοσή των υψηλών συχνοτήτων στον εγκέφαλο.
 • Αυτή η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω του μετασχηματισμού της ακουστικής δόνησης σε ηλεκτρική υποκίνηση. Το ηλεκτρικό μήνυμα διαβιβάζεται στον ακουστικό φλοιό και τις περιφερειακές φλοιώδεις περιοχές, που συνδέονται άμεσα με τον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος ενσωματώνει και αναλύει τις προλαμβανόμενες πληροφορίες. Σε απάντηση, αυτές οι ενσωματωμένες πληροφορίες κατευθύνονται πίσω στο αυτί, ευνοώντας όχι μόνο την αντίληψη των ακουστικών πληροφοριών και την ικανότητα εστίασης σε αυτές, αλλά και τη βελτίωση του κινητικού προγραμματισμού του ατόμου, δηλαδή, την βελτίωση της γενικής και λεπτής κινητικότητας του.
 • Κατά συνέπεια, μέσω αυτής της εναλλαγής μεταξύ του εγκεφάλου και των δεκτών στο έσω αυτί, μπορούμε να πούμε ότι στην πραγματικότητα το αυτί είναι ένα αισθησιοκινητικό όργανο, το οποίο διαδραματίζει έναν αποφασιστικό ρόλο στην προσωπική ανάπτυξή μας. Για τον λόγο αυτό είναι κατανοητό γιατί η Μέθοδος Tomatis® ενεργεί κατά φυσικό και μη-παρεισφρητικό τρόπο στο ακουστικό σύστημα και τον εγκέφαλο και οδηγεί στη βελτίωση της μάθησης, της προσοχής, της επικοινωνίας, της ανάγνωσης, της ακρόασης και της αισθητήριας επεξεργασίας..

η ενεργητική ακρόαση

tomatis hellas

Η Μέθοδος Tomatis® είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ΔΕΝ πρέπει να θεωρείται ιατρικό διαγνωστικό μέσο ή ιατρική θεραπεία.