Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο: Learning Ways Hellas – Tomatis® Hellas

Posted on by

Learning Ways Hellas

Learning Ways Hellas – Τomatis® Ελλάς

η  Μέθοδος  Τomatis®  στο   Mαρκόπουλο 

Toys 1-Τomatis® Ελλάς - Μέθοδος Τomatis® στο Mαρκόπουλο   TalksUp by Tomatis & solisten -Τomatis® Ελλάς - Μέθοδος Τomatis® στο Mαρκόπουλο   Toys 2-Τomatis® Ελλάς - Μέθοδος Τomatis® στο Mαρκόπουλο

Στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Learning Ways Hellas – Tomatis® Hellas εφαρμόζεται η αυθεντική ΜΕΘΟΔΟΣ Tomatis®, σε ένα άνετο, μη κλινικό περιβάλλον, όπου παιδιά, έφηβοι, ενήλικες ή ηλικιωμένοι,  συγχρόνως με την εφαρμογή του προγράμματός τους, μπορούν να χαλαρώσουν ή να απασχοληθούν δημιουργικά.

Mother & Child Synchronized Listening - Τomatis® Ελλάς - Μέθοδος Τomatis® στο Mαρκόπουλο

Συγχρονισμένη Ακρόαση Μητέρας – Παιδιού! Mother & Child Synchronized Listening!

Επιπλέον, στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Learning Ways Hellas – Tomatis® Hellas, η ηχητική υποκίνηση -sonic stimulation- της ΜΕΘΟΔΟΥ  Tomatis® -είτε παθητική, είτε ενεργητική-, δεν εφαρμόζεται απομονωμένα. Χρησιμοποιείται ως “υπερ-εργαλείο”, σε συνδυασμό με πολλές άλλες θεμελιώδεις παιδαγωγικές και αλληλεπιδραστικές τεχνικές, παρεμβάσεις και δραστηριότητες, προκειμένου η διαδικασία της μάθησης να είναι πιο ενεργή. Και όπως υπογραμμίζεται από πρόσφατες νευροεπιστημονικές έρευνες, όσο πιο ενεργά το άτομο -παιδί, έφηβος, ενήλικας, ηλικιωμένος- εμπλέκεται στη διαδικασία της μάθησης, τόσο περισσότερο αναπτύσσονται οι δενδρίτες των εγκεφαλικών νεύρων, ενισχύεται η ανάπτυξη νέων νευρωνικών οδών –neuronal pathways- και βελτιώνονται οι εκτελεστικές λειτουργίες του.

 

Children's creativity - Τomatis® Ελλάς - Μέθοδος Τomatis® στο Mαρκόπουλο        Τomatis® Ελλάς - Μέθοδος Τomatis® στο MαρκόπουλοMέθοδος Tomatis και Επιταχυνόμενη μάθηση! - Τomatis® Ελλάς - Μέθοδος Τomatis® στο Mαρκόπουλο