Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Πάσχα 2017 : Αίτηση Συμμετοχής

Posted on by

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο
Learning Ways Hellas
Ερμού 24α - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 19003
Τηλ. 2299 11 21 71

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο "Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Πάσχα 2017"

Ονοματεπώνυμο γονέα (απαραίτητο)

Ονοματεπώνυμο παιδιού (απαραίτητο)

Ηλικία του παιδιού / έτη - μήνες (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

Ταχ. Δ/νση Κατοικίας (απαραίτητο)

1. Δραστηριότητες Πάσχα 2017
10 - 14 Απριλίου 2017 [1η επιλογή]
Δραστηριότητες 10 - 14 Απριλίου 2017

2. "Δραστηριότητες Πάσχα 2017"
10 - 14 Απριλίου 2017 [2η επιλογή]
Δραστηριότητες 18 - 22 Απριλίου 2017